A Scala Hanníbalis van de bracet en forma de 148 articles episodis d'història de l'Escala i Empúries i altres indrets, reflexions i opinions sobre temes d'actualitat i capbussades en el món de les ciències ocultes
..

• Toponímia: retrats i retratista

Molt enrenou, molta polèmica. Des de l’afer ‘cadastre’ no es veia la població tant trasbalsada. S’han deixat sentir molts arguments sobre la idoneïtat o no d’afegir ‘Empúries’ al topònim del municipi i de la població de l’Escala. S’hi han barrejat opinions personals amb interessos polítics, partidistes; masses ‘sensibilitats’, masses efectes colaterals. Tothom ha dit la seva, de sentiment o de pensament, però el profund i profitós debat de fons ha quedat dissortadament massa adulterat.


El fòrum-debat, les Ràdio i TV de l’Escala, la Plataforma opositora... han originat un considerable dossier informatiu. Ara, un cop formalment tancat el tema (temporalment o definitiva?), farem un seguiment del procés mitjançant aquelles frases més significatives recollides a l’hemeroteca.

"Amb el fòrum-debat es pretén fomentar la reflexió entorn el possible canvi de nom" (Salart -tècnic fòrum-, L’Escalenc, 20-10). "S’ha de reforçar la política municipal a través d’instruments de participació ciutadana com aquest fòrum" (Guinart, Empordà, 6-11). "Seria un error històric modificar el nom i provocaria un enfrontament innecessari" (Bruguera, El Punt, 18-11). "El resultat del fòrum resol que la població es digui l’Escala-Empúries, però l’Ajuntament vol una base d’opinió més àmplia" (Guinart, Diari de Girona -DdeG-, 18-11). "És inmoral haver de defensar allò que és nostre, dels nostres pares, avis... i que voldríem per als nostres fills" (Manifest embrionari Plataforma, 19-11). "Això té a veure amb amb els sentiments, les tradicions, els valors i les arrels" (Manifest PSC-Plataforma, 20-11).

"Més valdria aplicar més política de mercat" (Ferràndez, DdeG, 22-11). "Ha mancat transparència en les votacions del fòrum" (Sastre -Plataforma-, DdeG, 24-11). "L’Escala és un topònim que ve a dir ‘anar contra’, ‘ruptura’, ‘llibertat’...; aquests són els seus orígens" (Riera, DdeG, 25-11). "El tema queda aturat" (Guinart, El Punt, 25-11). "Amb aparcar-ho no n’hi ha prou; cal enterrar-ho" (Sastre, El Punt, 26-11). "La preposició no de llei que el PP ha presentat al Parlament vulnera les més bàsiques regles democràtiques" (Guinart, Empordà, 27-11). "Certs grups polítics o certs pseudopolítics sense grup intenten aprofitar per fer ‘revolutum’" (Guinart, DdeG, 27-11). "L’actual topònim està bé perquè és el resultat d’una evolució" (Tero, Empordà, 4-12). "Jo em decanto per l’Escala-Empúries" (Roura, Empordà, 4-12). "Guinart s’hauria de dedicar a fer ‘els deures’ i a parlar dels reptes de l’Escala" (Sastre, DdeG, 4-12).

"No hi ha prou consens ni maduresa per sentenciar favorablement el canvi" (Guinart, Empordà, 4-12). "L’Escala no seria millor si li canviessin el nom" (Carta de la Plataforma a l’Alcalde, 4-12). "El canvi no es farà en aquesta legislatura ni amb un equip similar. Aquest tema ens fa mal políticament" (Guinart, DdeG, 15-12). "L’equip de govern ha après una lliçó; confesso que n’he sortit escaldat" (Guinart, El Punt, 16-12). "Ara toca, vist el desenllaç, potenciar l’oferta lúdico-cultural que vinculi Empúries a l’Escala" (Guinart, Hora Nova, 18-12). "Els pobladors del s. XVIII segurament s’anomenaven escalencs malgrat que el nom del terme fos l’Escala i Empúries" (Boix -Arxiu-, DdeG, 27-12). "Només volíem recuperar el debat i l’intercanvi d’opinió; sentim que s’hagi pogut ferir la sensibilitat d’algú" (Guinart, L’Arjau, 27-12).

No vaig signar els postulats de la Plataforma per la meva ferma convicció no de l’Escala-Empúries com a toponímia de la població sinó sols com a toponímia del municipi i pel fet que la Plataforma neixés ja viciada ateses la capitalització política que en va fer el PSC i l’aiguabarreig de vots anti-fòrum i anti-canvi que acabà desvirtuant el seu esperit fundacional. No hagués votat ‘sí’ al canvi plantejat al fòrum-debat perque aquest tàcitament induïa a emetre un vot favorable, i això, malgrat les seves formes assembleàries i participatives, va aixecar massa recels tant en el seu plantejament com en el seu desenrotllament; i és que qualsevol referèndum o fòrum sempre neix per ser guanyat.

L’opció de canviar només el topònim del municipi sense veure’s alterada la toponímia dels seus nuclis de població sí està contemplada legislativament (remeto qui se senti al.ludit a l’article 30 de la llei 8/1987 d’organització territorial i règim local i a l’article 9 del decret 60/2001 referent al canvi de denominació). L’Escala-Empúries com a nom de municipi ennobliria segur el conjunt del territori per raons de prestigi, històriques, sentimentals... Tots dos nuclis tenen avui per separat prou presència i identitat per no estar subordinats toponímicament l’un a l’altre a nivell de municipi. Ambdós poden donar nom conjuntament i complementària al territori municipal tot conservant intacte el seu propi.

(Aquest escrit es va publicar el 2002 arran de la pol·lèmica pel possible canvi de denominació del municipi).

(L'Escalenc-2002)

REBOTIGA DEL SCALA

REBOTIGA DEL SCALA