A Scala Hanníbalis van de bracet en forma de 148 articles episodis d'història de l'Escala i Empúries i altres indrets, reflexions i opinions sobre temes d'actualitat i capbussades en el món de les ciències ocultes
..

• El primer dia d’escola

A la vida de tota persona existeixen dates, records... especialment trascendents que van conformant gradualment la memòria de l’individu i que venen a ser importants punts d’inflexió al llarg del cicle vital. Un d’ells és l’inici de l’escolarització, que pren especial significació en els primers dies d’assistència a l’escola, pel que té de rellevant per a l’infant aquesta nova experiència.


El primer dia d’escola, entenent com a tal el primer dia d’ingrès al parvulari per iniciar P-3 (pàrvuls de 3 anys), ja no resulta, en general, una experiència tan nova i traumàtica com ho era abans. Normalment, una gran majoria de famílies ja ha fet ús de les llars d’infants o escoles bressol per estimular una millor actitud davant l’aprenentatge i accelerarar la seva socialització. Així, molts nens i nenes, abans d’incorporar-se a l’escola, han passat prèviament per la llar d’infants on han hagut d’interaccionar amb iguals i educadors amb les inseguretats i les pors pròpies de l’abandonar el seu primer món, és a dir, la llar materna i els seus éssers més estimats.

L’ingrès a la llar d’infants, que pot semblat un fet intrascendent, té un important significat per al nen. En aquest sentit, els psicopedagogs insisteixen en la importància que tenen els primers anys de vida en l’evolució posterior del nen. El petit que assisteix a una llar d’infants, on està a mans de professionals disposats a estimular el seu creixement, on aprèn a relacionar-se amb altres nens, on practica hàbits d’autonomia personal (menjar, descansar, controlar els esfínters, tenir cura de la higiene...), on aprèn malgrat el seu egocentrisme a respectar i compartir, és un nen amb més confiança en si mateix i que estarà en condicions molt favorables per afrontar les següents etapes de la seva evolució.

Però, tanmateix, el fet d’haver passat per l’experiència de la llar d’infants i havent-se posat de manifest molts progressos no els evita del tot trobar-se amb dificultats similars en el seu gran dia d’ingrès al parvulari per fer P-3 en ser aquest un centre més reglat. Temors intensos i diferents als de les etapes anteriors emergiran en aquesta nova vida, amb una disciplina més rigorosa, uns horaris més rígids, altres figures d’autoritat, tot plegat immers en un desconegut context. La raó que el nen o la nena sigui una miqueta més gran que quan anava a l’escola bressol no significa que hagi superat les pors de separar-se de l’entorn familiar i que l’adaptació sigui ben planera. El primer dia és fonamental: l’actitud del nen depèn en part de la informació que tingui, de l’actitud dels pares i de la figura i tarannà del mestre o mestra.

Com que pot viure-ho com un abandonament de la família, cal preparar-lo gradualment per a que faci aquest pas sense traumes. A més, en els primers dies de parvulari molts petits i petites no exterioritzen massa satisfacció. Malgrat que els pares els han preparat i mentalitzat il·lusionats per a aquests dies inicials alguns es resisteixen. En realitat, alguns pares transmeten, sense voler, les seves pròpies angoixes als petits, i, malgrat que verbalitzin paraules d’il·lusió, a la pràctica expressen preocupacions que els fills percebeixen amb claredat.

Uns pares sensibles, talment com la gran majoria de mestres, són conscients que al nen li serà nou el món escolar i que li suposarà un gran esforç emocional. Una actitud atenta i comprensiva capaç de detenir els conflictes que viurà l’infant i molt especialment incentivar el nen després de la jornada escolar, potenciant la seva independència i la seva autoestima, afavorirà la superació dels naturals estancaments o regressions en el desenvolupament evolutiu, a la qual cosa hi té molt a dir i a fer una bona i, en conseqüència, humana escola.

Sona el despertador. En un obrir i tancar d’ulls han acabat les vacances i comença el col·legi. Carla, Oriol, Marina, Mohamed, Jana, Marc, Jung Chang, Maria, Romaisa, Júlia, Max, Èlia i tants altres infants assisteixen a la seva nova escola emocionats i expectants. Els acollirà una aula alegre i rebran la benvinguda d’una mestra que sap que el seu alumne és un individu amb il·lusions, capacitats i necessitats. A partir del primer dia aquests menuts estaran exposats, conduïts pel mestre, a una gamma d’experiències que promouran el seu enriquiment global. Tot i que segons va afirmar al segle XVIII l'escriptor i filòsof J.J. Rousseau, “l’única ciència que posseeix el mestre és la ciència de la felicitat”.

Família i escola seran els dos contextos per al desenvolupament educatiu, maduratiu i social. Tot i que la família seguirà exercit una gran influència sobre ell o ella i els pares seguiran sent les figures més importants de la seva vida, necessita el mestre i els seus iguals per jugar, adquirir noves pautes de conducta, crèixer, aprendre i encarar nous reptes.
(L'Escalenc-2006)

REBOTIGA DEL SCALA

REBOTIGA DEL SCALA